Ședința din 23 martie 1998


ședință ordinară din

2.

Hotărârea nr. 26/23.03.1998

privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si repartizarea profitului pe anul 1997 aferent activitatii Regiei Autonome de Termoficare si Locativa Bistrita

3.

Hotărârea nr. 27/23.03.1998

privind suportarea din bugetul local al municipiului Bistrita a cheltuielilor ocazinate de vizita delegatiei municipiului Bistrita in orasul Herzogenrath - Germania in perioada 24.04 - 02.05.1998

4.

Hotărârea nr. 28/23.03.1998

privind majorarea cotizatiei de membru al municipiului Bistrita la Federatia Municipiilor din Romania de la 20 lei/locuitor/an la 50 lei/locuitor/an

7.

Hotărârea nr. 31/23.03.1998

privind cererea de scutire la plata a majorarilor de intƒrziere aferente impozitului pe cladiri datorate de SC "APOLLO" SA Bistrita, cu sediul in Bistrita, str.Andrei Muresanu nr.5, in suma de 31.631.804 lei

8.

Hotărârea nr. 32/23.03.1998

privind stabilirea chiriei minime de incepere a licitatiei pentru inchirierea prin licitatie publica a unor mese in Piata Independentei Nord si Piata Decebal

10.

Hotărârea nr. 34/23.03.1998

privind atribuirea in proprietatea numitilor Banu Silviu Vasile si Sorona Dacia din Bistrita, str.Ssomesului, nr.5, a terenului aferent constructiilor cumparate in baza Legii nr.112/1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului

12.

Hotărârea nr. 36/23.03.1998

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte individuale",str.Subcetate, UTR 15, beneficiar Consiliul local al municipiului Bistrita

13.

Hotărârea nr. 37/23.03.1998

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare pietonal", str.Liviu Rebreanu, UTR 1, beneficiar Consiliul local al municipiului Bistrita

14.

Hotărârea nr. 38/23.03.1998

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Grup Interventie Telecomunicatii Bistrita", str.Drumul Dumitrei Vechi, prin modificarea si completarea Planului Urbanistic Zonal "Subcetate"

15.

Hotărârea nr. 39/23.03.1998

privind suportarea din bugetul local a cheltuielilor legate de participarea Primariei municipiului Bistrita la activitatile stiintifice, culturale, artistice, sportive

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2