Hotărârea nr. 12/23.02.1998


privind validarea mandatului de consilier al domnului TOTIR CONSTANTIN

ART.1. - Se valideaza mandatul de consilier al domnului TOTIR
CONSTANTIN, supleant pe lista Conventiei Democrate Romane, din partea Partidului National Taranesc Crestin Democrat.
ART.2. - Prezenta hotarare se poate ataca la instanta de contencios
administrativ, in termen de 5 zile de la adoptare.
ART.3. Hotararea se aduce la cunostiinta publica.

Adoptata cu 14 voturi

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori Fără inițiator
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.