Hotărârea nr. 2/18.01.1999


privind anularea Hotararii nr.9/15.01.1999 emisa de Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. "PRODITERM" S.A. privind revocarea Consiliului de admninistratie a S.C. "PRODITERM" S.A.

Adoptata cu 12 voturi.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.