Ședința din 15 septembrie 1997


ședință ordinară din

2.

Hotărârea nr. 78/15.09.1997

privind constituirea si repartizarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al Regiei autonome de termoficare si locativa Bistrita pe anul 1997.

3.

Hotărârea nr. 79/15.09.1997

privind actualizarea componentei comisiei municipale de aplicare a prevederilor Legii nr.112/1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului

4.

Hotărârea nr. 80/15.09.1997

privind suportarea din bugetul local al municipiului Bistrita a cheltuielilor ocazionate de vizita delegatiei de experti francezi din Besancon-Franta in cadrul Proiectului de formare a alesilor si functionarilor

5.

Hotărârea nr. 81/15.09.1997

privind suplimentarea prin licitatie publica a unui numar de 47 mese in Piata Independentei Nord pentru comercializarea de produse industriale si alimentare ambalate

6.

Hotărârea nr. 82/15.09.1997

privind avizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii"Amenajare hala alimentara in Piata Independentei Nord" Bistrita

8.

Hotărârea nr. 84/15.09.1997

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Supraetajare casa de locuit" in municipiul Bistrita,str.Ecaterina Teodoroiu nr.3

10.

Hotărârea nr. 86/15.09.1997

privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitii al Regiei autonome de termoficare si locativa Bistrita "Modernizare retele termice secundare la PT 15 Independentei Nord" in municipiul Bistrita

12.

Hotărârea nr. 88/15.09.1997

privind transmiterea unui teren proprietatea Statului Romƒn in administrarea Ministerului Apelor,Padurilor si Protectia Mediului Bistrita Nasaud

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2