Hotărârea nr. 41/14.11.1996


privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Toniuc Marian

Consiliul local al municipiului Bistrita:
avand in vedere:

  • raportul de avizare favorabil al comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea drepturilor omului, culte probleme ale minoritatilor, relatii cu cetateni din data de 11.11.1996;
  • Hotararea nr.815/20.19.1996 a Guvernului Romaniei prin care domnul Toniuc Marian este numit subprefect al judetului Bistrita-Nasaud incepand cu data de 20.09.1996;
  • prevederile art.15, alin.1 lit."a", art.19 si art.28, alin.1 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E:
ARTICOL UNIC - Pe data numirii in functia de subprefect al judetului Bistrita - Nasaud, inceteaza mandatul de consilier local al domnului Toniuc Marian.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori Fără inițiator
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.