Ședința din 14 octombrie 1996


ședință ordinară din

3.

Hotărârea nr. 28/14.10.1996

privind aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al Regiei autonome de termoficare si loca- tiva Bistrita pe anul 1996.

5.

Hotărârea nr. 30/14.10.1996

privind aprobarea suportarii din bugetul local pe anul 1996 a cheltuielilor ocazionate de vizita domnului Eugene Sanetra, primar adjunct cu relatii internationale al Primariei Montreuil (Franta).

6.

Hotărârea nr. 31/14.10.1996

privind aprobarea suportarii din bugetul local pe anul 1996 a cheltuielilor ocazionate de vizita doamnei Genevieve Randot Socie, director Serviciului relatii externe al Primariei Besancon (Franta).

13.

Hotărârea nr. 38/14.10.1996

privind aprobarea documentatiei tehnico-economica a obiectivului de investitii "Bloc de locuinte nr.10 (A1) sc.B cu 20 apartamente str.Carpati, in municipiul Bistrita.

14.

Hotărârea nr. 39/14.10.1996

privind aprobarea documentatiei tehnico-economica a obiectivului de investitii "Bloc de locuinte nr.2 (A2) sc.D cu 20 apartamente str.Salciilor, in munici- piul Bistrita".

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2