Hotărârea nr. 98/07.09.1998


privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinta individula in regim de inaltime D+P+M" UTR 14, strada Valea Jelnei, beneficiari : Todasca Ioan si Cornelia

Adoptata cu 18 voturi.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.