Hotărârea nr. 97/07.09.1998


privind avizarea documentaîiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiîii "Amenajare si modernizare strada Tudor Vladimirescu" - Bistriîa

Adoptata cu ?? voturi.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.