Ședința din 7 septembrie 1998


ședință ordinară din

2.

Hotărârea nr. 90/07.09.1998

privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului local nr.76/16.07.1998 al municipiului Bistrita la Zielona Gora-Polonia, in perioada 11-14 septembrie

3.

Hotărârea nr. 91/07.09.1998

privind alocarea unei sume de 15.000 mii lei din rezerva bugetara pe anul 1998 pentru refacerea materialelor distruse de incendiul ce a avut loc in dat de 13 -14 august 1998 la Scoala Speciala "Lacrima" din localitatea componenta Unirea nr.264, municipiul Bistrita

4.

Hotărârea nr. 92/07.09.1998

privind alocarea unei subventii din bugetul local in suma de 7.000.000 lei pentru activitati cultural artistice desfasurate de fundatia culturala "Sociatatea de Concerte" Bistrita

5.

Hotărârea nr. 93/07.09.1998

privind respingerea cererii de scutire la plata a majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a impozitului pe venit, de catre domnul Moldovan Dascal Mihail din Bistriîa, strada Aleea Voinicului, bl.1, sc.A, ap.5 bugetului local

6.

Hotărârea nr. 94/07.09.1998

privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului local nr.33/23.03.1998 al municipiului Bistriîa privind concesionarea prin licitaîie publica a unui teren situat in municipiul Bistriîa, strada Libertaîii

9.

Hotărârea nr. 97/07.09.1998

privind avizarea documentaîiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiîii "Amenajare si modernizare strada Tudor Vladimirescu" - Bistriîa

10.

Hotărârea nr. 98/07.09.1998

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinta individula in regim de inaltime D+P+M" UTR 14, strada Valea Jelnei, beneficiari : Todasca Ioan si Cornelia

11.

Hotărârea nr. 99/07.09.1998

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentul aferent "Zona de rezervatie istorica si de arhitectura" a municipiului Bistrita

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2