Hotărârea nr. 23/03.03.1997


privind suportarea de la bugetul local pe anul 1997 a cheltuieli- lor ocazionate de vizita delegatiei Primariei municipiului Bistrita la invitatia primarului orasului besancon,Franta pentru stabilirea cadrului de derulare a relatiilor de colaborare si cooperare intre municipiul Bistrita si orasul Besancon in vederea infratirii celor doua orase

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.