Hotărârea nr. 20/01.03.1999


privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte individuale" strada Poligonului, UTR 14, beneficiari : Truta Sorin Liviu, Muresan Flaviu si Angela, Incert Ana, Bretfelean Mariana

Adoptata cu 19 voturi.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.