Partidul Noua Românie30.06.1997 - validarea mandatului domnului Ignat Florin Dorin
07.09.1998 - încetarea mandatului domnului Ignat Florin Dorin
07.09.1998 - Partidului Național Român s-a constituit din Partidul Noua Românie si Partidul Democrat Agrar din Romania


IGNAT Florin Dorin
Consilier local
CONEA Viorel
Viceprimar 2