Comisii


1. Comisia economică

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului

3. Comisia juridică

Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea drepturilor omului, culte, probleme ale minorităților, relații cu cetățenii

5. Comisia pt. cultură

Comisia pentru sănătate, cultură, învățământ, muncă și protecție socială, activități sportive și de agrement