Hotărârea nr. 30/31.03.1994


privind stabillirea unor masuri pentru aplicarea Ordinului nr. 29/N/1993 al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teri- toriului si al secretarului de stat,seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala,pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.