Hotărârea nr. 47/29.10.1992


privind validarea alegerii unui consilier

Art.1.-Se valideaza mandatul de consilier in Consiliul local al
municipiului Bistrita pentru domnul Talmaciu Tiberiu din partea Conventiei
Democratice.
Art.2.-Hotararea nr.3/28.02.1992 a Consiliului local al municipiu-
lui Bistrita se modifica in mod corespunzator.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori Fără inițiator
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.