Ședința din 29 octombrie 1992 - partea a doua


ședință ordinară din

4.

Hotărârea nr. 51/29.10.1992

privind constituirea comisiei de receptie a locuintelor,a lucrari- lor tehnico-edilitare aferente si a lucrarilor de gospodarie comu- nala din municipiul Bistrita

5.

Hotărârea nr. 52/29.10.1992

privind utilizarea sumei de 180.000 lei din fondul de actiuni social-culturale si gospodaresti-constituit din beneficiile reali- zate de activitatile organizate in baza Legii nr.7/1971

7.

Hotărârea nr. 54/29.10.1992

privind inchirierea prin licitatie publica a unor bunuri aparti- nƒnd domeniului public sau privat al municipiului,preluate de la fostele C.A.P.-uri

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1