Hotărârea nr. 24/29.04.1993


privind validarea mandatului unui consilier

avand in vedere,
demisia din functia de consilier a domnului Morariu Ioan Emil;
raportul din data de 29 aprilie 1993,a Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Bistrita;
In temeiul art.17 si art.29 din Legea nr.69/1991 a Administratiei publice locale;
H O T A R A S T E :
Art.1. Se valideaza mandatul de consilier in Consiliul local al municipiului Bistrita,pentru domnul Moisil Pamfil din partea Conventiei Democratice.
Art.2. Hotararea nr.3/28.02.1992 a Consiliului local al municipiului Bistrita,se modifica in mod corespunzator.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori Fără inițiator
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.