Ședința din 28 septembrie 1995


ședință ordinară din

3.

Hotărârea nr. 78/28.09.1995

privind aprobarea participarii Consiliului local al municipiului Bistrita,ca membru fondator la constituirea Fundatiei "Consortiul pentru dezvoltare locala a municipiului Bistrita"

4.

Hotărârea nr. 79/28.09.1995

privind insusirea propunerilor Comisiei municipale Bistrita de aplicare a legii fondului funciar privind improprietarirea unor veterani de razboi

5.

Hotărârea nr. 80/28.09.1995

privind participarea Consiliului municipal la constituirea Funda- tiei "Centrul Italo-Romƒn pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii si colaborarea comerciala si industriala intre intre- prinderi Italiene si Romƒne"

6.

Hotărârea nr. 81/28.09.1995

privind transmiterea unui teren proprietate a municipiului Bistrita Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - Directia de Munca si protectie Sociala Bistrita-Nasaud pentru construirea unui camin de pensionari

7.

Hotărârea nr. 82/28.09.1995

privind preluarea unui imobil din administrarea Regiei autonome de termoficare si locativa pentru amenajarea unui Centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost

8.

Hotărârea nr. 83/28.09.1995

privind preluarea in administrarea Consiliului local al municipiu- lui Bistrita,a imobilului situat in Bistrita,str.Albert Berger nr.3

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Președintele de ședință
Viceprimar 1