Ședința din 28 ianuarie 1993-2


ședință ordinară din

1.

Hotărârea nr. 2/28.01.1993

privind utilizarea sumei de 100.000 lei din fondul de actiuni social-culturale si gospodaresti,constituit din beneficiile reali- zate de activitatile organizate in baza Legii nr.7/1971

3.

Hotărârea nr. 4/28.01.1993

privind validarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte inte- resele capitalului de stat la societatile comerciale de interes local

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1