Ședința din 27 aprilie 1994


ședință ordinară din

1.

Hotărârea nr. 36/27.04.1994

privind aprobarea suportarii din bugetului Consiliului local pe anul 1994,a cheltuielilor ocazionate de participarea la speciali- zare a doamnei Bresfelean Maria,in perioada 2-16 mai 1994,in Germania,orasele Aachen-Herzogenrath,pentru studierea posibilita- tilor de amenajarea a Rampei de reziduuri in municipiul Bistrita

3.

Hotărârea nr. 38/27.04.1994

privind aprobarea vƒnzarii blocului cu 24 apartamente si spatii la parter in suprafata de 280 mp,proprietatea Regiei autonome de gospodarie comunala Bistrita,situat in localitatea Viisoara- municipiul Bistrita

4.

Hotărârea nr. 39/27.04.1994

privind asocierea consiliului local cu Societatea comerciala "IPROEB" SA in vederea realizarii si exploatarii in comun a unor spatii comerciale in Piata Independentei Nord

5.

Hotărârea nr. 40/27.04.1994

privind atribuirea in folosinta gratuita pe perioada 01.05.1994- 01.05.1999,a imobilului si anexelor aferente situate in Unirea la nr.264,Asociatiei pentru copii handicapati psihic-Bistrita

7.

Hotărârea nr. 42/27.04.1994

privind concesionarea fara licitatie a unui teren apartinƒnd Statului Romƒn situat in municipiul Bistrita,Piata Independentei Sud

8.

Hotărârea nr. 43/27.04.1994

privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren aparti- nƒnd Statului Romƒn,situat in Bistrita,localitatea componenta Sigmir

9.

Hotărârea nr. 44/27.04.1994

privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren aparti- nƒnd domeniului privat al municipiului Bistrita,localitatea com- ponenta Viisoara

10.

Hotărârea nr. 45/27.04.1994

privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren aparti- nƒnd Statului romƒn,situat in municipiul Bistrita,str.Independen- tei la nr.26

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Președintele de ședință
Viceprimar 1