Hotărârea nr. 45/24.09.1992


privind protejarea spatiilor amenajate,cuprinse in pietele agro-alimentare din municipiu impotriva deschiderii de accese noi ale riveranilor,accese auto,pietonale sau goluri inspre aceste piete

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.