Ședința din 24 septembrie 1992


ședință ordinară din

1.

Hotărârea nr. 43/24.09.1992

privind stabilirea taxelor pentru terenurile apartinand domeniului public,ocupate de constructii cu caracter provizoriu altele decat garaje

3.

Hotărârea nr. 45/24.09.1992

privind protejarea spatiilor amenajate,cuprinse in pietele agro-alimentare din municipiu impotriva deschiderii de accese noi ale riveranilor,accese auto,pietonale sau goluri inspre aceste piete

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1