Hotărârea nr. 31/11.04.1995


privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului pe anul 1995 aferent activitatii Regiei autonome de termoficare si locativa Bistrita

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.