Ședința din 11 aprilie 1996


ședință extraordinară din

1.

Hotărârea nr. 31/11.04.1995

privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului pe anul 1995 aferent activitatii Regiei autonome de termoficare si locativa Bistrita

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Președintele de ședință
Viceprimar 1