Ședința din 10 februarie 1994


ședință ordinară din

1.

Hotărârea nr. 10/10.02.1994

privind stabilirea taxei de atribuire in folosinta a locurilor de inhumare in cimitirul municipal si a taxei de intretinere a cimitirului

3.

Hotărârea nr. 12/10.02.1994

privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatii de colectare,transport si depozitare a reziduurilor urbane din municipiul Bistrita

4.

Hotărârea nr. 13/10.02.1994

privind aprobarea criteriilor pentru stabillirea ordinii de prioritate la repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat pentru somer

5.

Hotărârea nr. 14/10.02.1994

privind aprobarea Regulamentului de infiintare a comisiei de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat,aprobarea schimburilor de locuinte si schimbarea destinatiei unor suprafete locative

6.

Hotărârea nr. 15/10.02.1994

privind concesionarea fara licitatie a unui teren apartinƒnd domeniului privat al statului,situat in Bistrita Piata Independentei Sud

7.

Hotărârea nr. 16/10.02.1994

privind concesionarea fara licitatie a unui teren apartinƒnd do- meniului privat al statului,situat in Bistrita Piata Independentei Sud

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1