Comisia pt. cultură


Comisia pentru sănătate, cultură, învățământ, muncă și protecție socială, activități sportive și de agrement


ANTON Constantin
Consilier local
MORARIU Ioan-Emil
Consilier local
POP Gheorghe
Consilier local
TRIF Vasile
Consilier local
MOTENTAN Dorel
Consilier local
VARGA Grațian
Consilier local
PODANI Tiberiu
Consilier local
ȘUGAR Liviu
Consilier local
SABIE Constantin
Consilier local