Comisii


1. Comisia economică

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului.

2. Comisia de urbanism

Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura

4. Comisia pt. cultură

Comisia pentru sănătate, cultură, învățământ, muncă și protecție socială, activități sportive și de agrement

5. Comisia juridică

Comisia pentru administratie publice locala, juridica apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si probleme ale minoritatilor